Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuIndywidualna działalność gospodarcza w Finlandii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-25 13:53:12
finlandia, finland

Obywatel Polski może swobodnie prowadzić indywidualną działalność gospodarczą w Finlandii pod warunkiem, że zarejestruje swoją działalność u odpowiednich władz, tj.

(np. handel detaliczny na targowiskach, pchlich targach i jarmarkach)

Obywatel Polski może swobodnie prowadzić indywidualną działalność gospodarczą w Finlandii pod warunkiem, że zarejestruje swoją działalność u odpowiednich władz, tj.

 1. na policji (w zależności od przewidywanego czasu pobytu),
 2. w Urzędzie Skarbowym,
 3. w Rejestrze Handlowym (w zależności od miejsca siedziby).

1) POLICJA

 1. W przypadku, gdy czas pobytu w Finlandii przekracza 3 miesiące, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (np. działalność handlowa albo świadczenie usług) polski przedsiębiorca zobowiązany jest do zarejestrowania na policji miejsca pobytu. Policja dokonuje wpisu do rejestru cudzoziemców i wydaje zaświadczenie o rejestracji. Przy rejestracji należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz, okazać paszport lub dowód osobisty, przedstawić dowód dokonanego w Rejestrze Handlowym wpisu lub inne wiarygodne wyjaśnienie o charakterze działalności. Cudzoziemiec musi również posiadać wystarczające środki utrzymania.
 2. W przypadku, gdy przewidywany czas pobytu wynosi mniej niż 3 miesiące, zgłoszenie na policji nie jest wymagane. Jeżeli pobyt jednak się przedłuży, należy natychmiast się skontaktować z policją w miejscu pobytu w celu rejestracji.

2) URZĄD SKARBOWY

 • Zagraniczny przedsiębiorca sprzedający towary bezpośrednio konsumentom fińskim jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT i podlega obowiązkowi zarejestrowania się jako płatnik VAT w Finlandii. Więcej informacji na temat podatku VAT w Finlandii na stronach fińskiego Urzędu Podatkowego. Szczegółowe informacje o rejestracji jako płatnik VAT w broszurze VAT Registration of Foreigners in Finland.
 • Polski przedsiębiorca mający stałe miejsce prowadzenia działalności w Finlandii podlega obowiązkowi uiszczenia podatku od dochodów w Finlandii. Jako stałe miejsce prowadzenia działalności może być traktowane na przykład stałe miejsce na targowisku. Umowa zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku reguluje kwestię podatku dochodowego.

3) REJESTR HANDLOWY

 • Polski przedsiębiorca jednoosobowy (sole proprietorship) musi złożyć w Urzędzie Patentów i Rejestracji zgłoszenie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 • Rejestr Handlowy podmiotów gospodarczych prowadzi Urząd Patentów i Rejestracji.

Ustawa o Rejestrze Handlowym z dnia 2.2.1979/129 postanawia m.in., że :

1. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy złożyć w Urzędzie Patentów i Rejestracji zgłoszenie zawierające podstawowe dane o podmiocie gospodarczym. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zatwierdzonym przez Urząd Patentów i Rejestracji. Do złożenia zgłoszenia zobowiązane są następujące podmioty:

 • spółka jawna, spółka komandytowa, spółka akcyjna, konsorcjum towarzystw ubezpieczeniowych, spółdzielnia, bank oszczędnościowy, towarzystwo hipoteczne, towarzystwo ubezpieczeniowe, skomercjalizowana spółka państwowa oraz spółdzielnie mieszkaniowe
 • stowarzyszenia ideowe lub fundacje posiadające stałą siedzibę i zatrudniające co najmniej jednego pracownika
 • osoba fizyczna, która uzyskała zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w branży wymagającej koncesji; osoba posiadająca stałą siedzibę dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudniająca inną, niż małżonek osobę lub potomka w linii zstępnej o ograniczonej zdolności prawnej. Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy prowadzących gospodarstwo rolne i zajmujących się rybołówstwem
 • wspólnota lub fundacja zagraniczna, która otwiera w Finlandii filię
 • europejska gospodarcza grupa interesów i zarejestrowana gdzie indziej grupa interesów zakładająca filię w Finlandii.


2. Na prowadzenie handlu na targowisku wymagane jest pozwolenie na handel. W celu uzyskania pozwolenia należy skontaktować się z Urzędem Miejskim danej miejscowości albo z organizatorem targów, np. http://www.markkina.net/