Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSystem finansowy

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-25 13:52:34
finlandia, finland

Bank Finlandii jest centralnym bankiem Finlandii, członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Eurosystemu, zrzeszającego państwa, które wprowadziły wspólną walutę euro. Strategie Banku Finlandii uwzględniają cele narodowe jak i cele Eurosystemu. Wśród nich do najważniejszych należy stabilizacja cen w strefie euro. Aby osiągnąć ten cel, Bank Finlandii uczestniczy w przygotowywaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego jak również w implementacji tych postanowień na gruncie narodowym. Bank Finlandii jest także odpowiedzialny za monitorowanie rynków finansowych, przygotowywanie statystyk, operacje bankowe, podaż pieniądza i zapobieganie kryzysów finansowych.

Suomen Pankki -Bank Centralny w Finlandii

Bank Finlandii jest centralnym bankiem Finlandii, członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Eurosystemu, zrzeszającego państwa, które wprowadziły wspólną walutę euro. Strategie Banku Finlandii uwzględniają cele narodowe jak i cele Eurosystemu. Wśród nich do najważniejszych należy stabilizacja cen w strefie euro. Aby osiągnąć ten cel, Bank Finlandii uczestniczy w przygotowywaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego jak również w implementacji tych postanowień na gruncie narodowym. Bank Finlandii jest także odpowiedzialny za monitorowanie rynków finansowych, przygotowywanie statystyk, operacje bankowe, podaż pieniądza i zapobieganie kryzysów finansowych.


Rahoitustarkaskus (FIN-FSA) –Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje rynek finansowy w Finlandii oraz instytucje finansowe takie jak banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie i giełdy. Komisja ocenia wyniki finansowe, system zarządzania ryzykiem i ryzyko kredytowe wyżej wymienionych instytucji. Do jej zadań należy także badanie i tropienie przestępstw finansowych.

Federacja Fińskich Usług Finansowych

Federacja Fińskich Usług Finansowych jest ciałem, które reprezentuje swoich członków zaangażowanych w działalność finansową w Finlandii. Federacja została założona na początku 2007 roku w wyniku połączenia sił Fińskiego Stowarzyszenia Banków, Federacji Fińskich Towarzystw Ubezpieczeniowych, Stowarzyszenia Pracodawców Fińskich Instytucji Finansowych i Stowarzyszenia Fińskich Domów Maklerskich. Nowe ciało zatrudnia około 40 000 pracowników i świadczy usługi praktycznie dla wszystkich fińskich firm i indywidualnych konsumentów. Celem Federacji jest nie tylko zabezpieczenie rynku usług finansowych, lecz także wspieranie rozwoju zrzeszonych firm.

Giełda

Giełda w Helsinkach została założona w 1912 roku. 3 września 2003 roku giełda posiadająca formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością weszła w skład OM AB, do którego należy także Giełda w Sztokholmie. Rok później firma zmieniła nazwę ma OMX. OMX Helsinki 25 (OMXH25) jest indeksem giełdowym Giełdy w Helsinkach, znanym również jako HEX25.

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów jest odpowiedzialne za system bankowy oraz ustawodawstwo dotyczące systemu finansowego. Ministerstwo dba o rozwój rynku finansowego, zapewnia jego stabilność, efektywność, zrównoważoną konkurencję i dywersyfikację. Ministerstwo wspiera także międzynarodowe finansowe organizacje i instytucje oraz jest odpowiedzialne za politykę fiskalną zgodną z międzynarodowymi wymogami.

 

Banki w Finlandii

W Finlandii działa obecnie 343 banków, z których trzy największe : Nordea Bank Finland, OKO Bank Group i Sampo reprezentują ponad 80% rynku usług bankowych.

 

Największe banki w Finlandii

Aktia Savings Bank PLC
Mannerheimintie 14, POB 207, FI-00101 Helsinki
Tel. +358 10 247 5000, telefax +358 10 247 6356

Bank of Åland PLC
Nygatan 2, POB 3, FI-22101 Maarianhamina
Tel. +358 204 29011, telefax +358 204 291 228

Citibank International PLC
Aleksanterinkatu 48 A, POB 980, FI-00101 Helsinki
Tel. +358 9 3488 7202, telefax +358 9 3488 7388

Danske Bank A/S
Aleksanterinkatu 44, POB 993, FI-00101 Helsinki
Tel. +358 9 7514 5000, telefax +358 9 7514 5050

DNB Nor Bank ASA, Finland Branch
Mannerheimintie 8, 9 krs, FI-00100 Helsinki
Tel. +358 9 6818 8420, telefax +358 9 6818 8450

Nordea Bank Finland PLC
Aleksanterinkatu 30, FI-00020 NORDEA
Tel. +358 9 1651, telefax +358 9 1654 2838

OP Bank Group Central Cooperative
Teollisuuskatu 1, POB 308, FI-00101 Helsinki
Tel. +358 9 4041, telefax +358 9 404 3703

Sampo Bank PLC
Unioninkatu 22, FI-00075 SAMPO
Tel. +358 10 515 15, telefax +358 10 514 0051

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Unioninkatu 30, POB 630, FI-00101 Helsinki
Tel. +358 9 6162 8000, telefax +358 9 171 056

Suomen Asuntohypopankki LTD
Yrjönkatu 9 A, FI-00120 Helsinki, POB 509, 00101 Helsinki
Tel. +358 9 228 361, telefax +358 9 647 443

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Aleksanterinkatu 11, FI-00100 Helsinki
Tel. +358 10 444 11, telefax +358 10 444 2299

Tapiola Bank LTD
Revontulentie 7, Espoo, Tapiola
Tel. +358 9 4531, telefax +358 9 453 2146

The Association of Finnish Local Cooperative Banks
Yliopistonkatu 7, POB 1290, FI-00101 Helsinki
Tel. +358 9 6811 700, telefax +358 9 6811 7070

The Finnish Savings Banks' Association
Linnoitustie 9, POB 68, FI-02601 Espoo
Tel. +358 9 548 051, telefax +358 20 602 9108

 

Firma zagraniczna może otworzyć konto bankowe w Finlandii. Do wniosku należy załączyć następujące uwierzytelnione dokumenty w języku fińskim, szwedzkim lub angielskim :

  1. wyciąg z rejestru handlowego
  2. statut Spółki
  3. decyzja zarządu w sprawie otwarcia rachunku bankowego w Finlandii
  4. upoważnienie
  5. kopia paszportu (strony z danymi osobowymi) osób upoważniających do korzystania z konta bankowego
  6. opinia od własnego banku w Polsce Letter of Recommendation

Dane pochodzą z banku Nordea.

Termin przedawnienia rachunków wynosi 10 lat. Strona poszkodowana musi wystąpić z roszczeniem przed upływem 10 lat. Kolejny 10-letni termin przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od momentu zgłoszenia roszczenia. Po orzeczeniu przez sąd wyroku w sprawie spornej kwota nie zapłacona podlega egzekucji przez komornika.