Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOchrona własności przemysłowej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-25 13:52:01
finlandia, finland

W Finlandii istnieje rozbudowany system ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, który regulowany jest przez Urząd Patentów i Rejestracji http://www.prh.fi/en.html i specjalne akty prawne. Prawa własności intelektualnej dzielą się na prawa autorskie i na prawa własności przemysłowej. Do tych ostatnich należą: patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, ochrona przeciwko nieuczciwym praktykom w biznesie i inne węższe kategorie. Większość praw własności intelektualnej regulowana jest na szczeblu międzynarodowym. Regulacje prawne na szczeblu krajowym zawarte są w następujących aktach prawnych:

W Finlandii istnieje rozbudowany system ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, który regulowany jest przez Urząd Patentów i Rejestracji http://www.prh.fi/en.html i specjalne akty prawne. Prawa własności intelektualnej dzielą się na prawa autorskie i na prawa własności przemysłowej. Do tych ostatnich należą: patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, ochrona przeciwko nieuczciwym praktykom w biznesie i inne węższe kategorie. Większość praw własności intelektualnej regulowana jest na szczeblu międzynarodowym. Regulacje prawne na szczeblu krajowym zawarte są w następujących aktach prawnych:

 • Patents Act 550/1967, Patents Decree 669/1980
 • Utility Model Act 800/1991, Utility Model Decree 1419/1991
 • Design Protection Act 221/1971, Design Protection Decree 252/1971
 • Trademarks Act 7/1964, Trademarks Decree 296/1964
 • Collective Marks Act 795/1980
 • Act on Trade Names 128/1979
 • Act on the Right in Employee Inventions 656/1967, Decree on the Right in Employee Inventions 527/1988
 • Act on the Rights in Inventions made at Higher Education Institutions 369/2006
 • Act on the Exclusive Right in the Layout-Design of an Integrated Circuit 32/1991, Decree on the Exclusive Right in the Layout-Design of an Integrated Circuit 946/1991
 • Act on Plant Variety Rights 789/1992, Decree on Plant Variety Rights 907/1992
 • Unfair Business Practices Act 1061/1978

Kwestie prawne dotyczące praw własności przemysłowej należą do kompetencji Ministerstwa Gospodarki, kwestie dotyczące praw autorskich należą do obowiązków Ministerstwa Edukacji, zaś za regulacje prawne dotyczące nazw handlowych odpowiedzialny jest Minister Sprawiedliwości.

Prawa autorskie dotyczą ochrony prawnej literatury a także wyników artystycznej lub też kreatywnej pracy, których przykładami są: książki, mapy, oprogramowania komputerowe, kompozycje muzyczne, filmy i fotografie. W Finlandii prawa autorskie ustanawiane są automatycznie i konsekwentnie ich rejestracja jest niemożliwa. Pozostają one w mocy przez 70 lat po śmierci autora. Organizacje odpowiedzialne za administrowanie prawami autorskimi to: Kopiosto ry, Teosto ry, Gramex ry i Kuvasto ry.

Patenty są chronione przez specjalne Prawa Patentowe i musza być zarejestrowane w Urzędzie Patentów i Rejestracji. Pozostają one w mocy przez okres 20 lat, podczas którego corocznie pobierana jest opłata za ich utrzymanie. Zgodnie z ustawodawstwem unijnym (1768/92), dla szczególnego rodzaju farmaceutyków istnieją Uzupełniające Certyfikaty Ochrony, które przedłużają okres ochronny.

Ochrona znaków towarowych w Finlandii może być ustanowiona poprzez:

 • Rejestrację w Urzędzie Patentów i Rejestracji
 • Rejestrację w Biurze Harmonizacji Międzynarodowego Rynku Znaków Handlowych
 • Poprzez Protokół Madrycki
 • Użytkowanie w Finlandii

Znaki handlowe chronione są poprzez okres 10 lat. Okres ten może zostać przedłużony o kolejne dziesięć lat dowolną ilość razy.

Wzory użytkowe (utility models) rozumiane są jako techniczne innowacje, które mogą być wykorzystane przemysłowo i spełniają kryteria innowacyjności i nowoczesności. Chronione są one poprzez rejestrację w Urzędzie Patentów i Rejestracji przez okres 4 lat. Okres ochronny może być przedłużony dwukrotnie: najpierw o 4 lata, następnie o 2.

Również pozostałe formy własności intelektualnej takie jak nazwa handlowa, prawa do wzorów wymagają rejestracji w Urzędzie Patentów i Rejestracji.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony własności intelektualnej znajdują się na stronie internetowej Urzędu Patentów i Rejestracji http://www.prh.fi/en.html.