Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuStopień regulacji rynku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-25 13:49:58
finlandia, finland

Według Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta) z dnia 27.9.1919/122 z późn. zmianami, działalność gospodarczą określoną postanowieniami ustawy prowadzić mogą następujące podmioty:

Według Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta) z dnia 27.9.1919/122 z późn. zmianami, działalność gospodarczą określoną postanowieniami ustawy prowadzić mogą następujące podmioty:

 1. osoby fizyczne mieszkające na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania, nie obywatelstwo. Na przykład obywatel polski mieszkający w Rosji musi uzyskać zgodę Urzędu Patentów i Rejestracji.
 2. fińska osoba prawna, wspólnota lub fundacja
 3. zagraniczna osoba prawna, wspólnota lub fundacja założona zgodnie z prawodawstwem kraju wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego i mająca tam siedzibę, która zarejestrowała swoją filię w Finlandii.

Prowadzenie działalności gospodarczej nie wymaga osobnego zezwolenia.
Ministerstwo Zatrudnienia i Gospodarki może wydać zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej również innemu podmiotowi, niż wymienionej powyżej osobie fizycznej i zagranicznej osobie prawnej lub fundacji. Zgoda taka jest wymagana również do występowania jako wspólnik w spółce jawnej lub komandytowej. Warunki wymienione w punktach 1. i 3. nie są przestrzegane, jeżeli wiążące Finlandię umowy międzynarodowe postanawiają w tym względzie inaczej.

Otwieranie w Finlandii filii towarzystw ubezpieczeniowych oraz instytucji finansowych i kredytowych uregulowane jest odrębnymi przepisami.

Prowadzenie działalności gospodarczej w branżach wymienionych poniżej (koncesje) regulowane jest odrębnymi przepisami:

 1. kopalnie i zakłady wykorzystujące rudy kopalniane
 2. księgarnie, drukarnie, biblioteki, publikacja czasopism
 3. prowadzenie aptek; produkcja, przechowywanie i sprzedaż trucizn i substancji trujących
 4. produkcja, import, sprzedaż, przewożenie i magazynowanie substancji zawierających alkohol
 5. produkcja i sprzedaż napojów bezalkoholowych
 6. prowadzenie restauracji, hoteli, kawiarń, salonów bilardowych i temu podobnych
 7. produkcja i sprzedaż margaryn, serów itp. produktów przeznaczonych do konsumpcji
 8. handel nawozami sztucznymi, paszami i nasionami
 9. produkcja, przewóz, składowanie i sprzedaż środków wybuchowych, olejów łatwopalnych itp.
 10. projektowanie, produkcja i naprawa urządzeń elektrycznych; wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej; produkcja energii elektrycznej dla innych, niż własne potrzeb
 11. prowadzenie banków depozytowych, innych instytucji kredytowych i lombardów
 12. prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
 13. wykonywanie zawodu pośrednika handlowego, prywatnego detektywa i organizatora aukcji
 14. prowadzenie składów upoważnionych do wydania tzw. warrantów
 15. pośrednictwo mieszkaniowe
 16. budowa kolei publicznych
  a) telekomunikacja
  b) usługi pocztowe i drukowanie znaczków
 17. diagnostyka pojazdów
  a) utrzymanie lotnisk, transport lotniczy, produkcja samolotów i części zamiennych do nich oraz naprawa samolotów
 18. prowadzenie cyrku, varieté, kin i innych tego typu pokazów publicznych
 19. produkcja, import i sprzedaż urzędowych orderów i medali, medali okolicznościowych, wyrobów z metali szlachetnych z próbą
 20. ochrona mienia i życia
 21. prowadzenie biur podróży
 22. organizacja i prowadzenie sprzedaży towarów wolnocłowych
 23. prowadzenie inwestycyjnych funduszy powierniczych
 24. prowadzenie biur maklerskich, działalności giełdowej; publiczny handel papierami wartościowymi oraz prowadzenie rejestrów akcyjnych
 25. pośrednictwo ubezpieczeniowe

Tryb i kryteria uzyskiwania koncesji na prowadzenie działalności w ww. dziedzinach określony jest w odrębnych ustawach i rozporządzeniach branżowych. We wniosku na otrzymanie koncesji istnieje zapis informujący o trybie odwoławczym w przypadku decyzji odmownej. Według ogólnej procedury apelacyjnej instancjami odwoławczymi są Sądy Wojewódzkie i Najwyższy Sąd Administracyjny.

Według Ministerstwa Handlu i Przemysłu zakres licencjonowanej działalności gospodarczej jest w Finlandii węższy, niż w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej.