Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRejestracja firm

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-25 13:48:13
finlandia, finland

Rejestr Handlowy podmiotów gospodarczych prowadzi Urząd Patentów i Rejestracji.

Rejestr Handlowy podmiotów gospodarczych prowadzi Urząd Patentów i Rejestracji.

Ustawa o Rejestrze Handlowym z dnia 2.2.1979/129 postanawia, co następuje:

  1. Główny rejestr handlowy prowadzi Urząd Patentów i Rejestracji, a na szczeblu lokalnym Biura Rejestracji przy Sądach Okręgowych (Local Register Office). Urząd Patentów i Rejestracji przekazuje odpisy dokumentów rejestracyjnych i innych związanych z rejestrem handlowym dokumentów lokalnym Biurom Rejestracji. Wszystkie wpisy do rejestru handlowego i związane z nimi dokumenty będące w posiadaniu Urzędu Patentów i Rejestracji i lokalnych Biur Rejestracji są powszechnie dostępne.
  2. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy złożyć w Urzędzie Patentów i Rejestracji zgłoszenie zawierające podstawowe dane o podmiocie gospodarczym. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zatwierdzonym przez Urząd Patentów i Rejestracji. Do złożenia zgłoszenia zobowiązane są następujące podmioty:

a. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka akcyjna, konsorcjum towarzystw ubezpieczeniowych, spółdzielnia, bank oszczędnościowy, towarzystwo hipoteczne, towarzystwo ubezpieczeniowe, skomercjalizowana spółka państwowa oraz spółdzielnie mieszkaniowe

b. stowarzyszenia ideowe lub fundacje posiadające stałą siedzibę i zatrudniające co najmniej jednego pracownika

c. osoba fizyczna, która uzyskała zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w branży wymagającej koncesji; osoba posiadająca stałą siedzibę dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudniająca inną, niż małżonek osobę lub potomka w linii wstępnej o ograniczonej zdolności prawnej. Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy prowadzących gospodarstwo rolne i zajmujących się rybołówstwem

d. wspólnota lub fundacja zagraniczna, która otwiera w Finlandii filię

e. europejska gospodarcza grupa interesów i zarejestrowana gdzie indziej grupa interesów zakładająca filię w Finlandii.

W przypadku zagranicznego podmiotu gospodarczego posiadającego siedzibę lub centralę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w zgłoszeniu należy, oprócz wymaganych przez Urząd Patentów i Rejestracji danych, podać nazwę państwa, którego prawu podmiot ten podlega.

Zgłoszenia może dokonać również taki podmiot gospodarczy, który nie jest do tego ustawowo zobowiązany, z wyłączeniem armatorów. Wszelkie zmiany stanu odnotowanego w rejestrze handlowym należy bezzwłocznie zgłosić do wiadomości Urzędu Patentów i Rejestracji lub lokalnych Biur Rejestracji przy Sądach Okręgowych.

Urząd Patentów i Rejestracji ma prawo uzyskiwania od Urzędu Podatkowego informacji o tych podmiotach gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia księgowości, które mają równocześnie obowiązek przekazywania Urzędowi Patentów i Rejestracji kopii corocznych dokumentów bilansowych.

Rząd Finlandii stymuluje działalność gospodarczą stosując system zachęt o charakterze podatkowym i regionalnym, wspierając eksport oraz prace badawczo-rozwojowe. Spółki zagraniczne prowadzące działalność produkcyjną w Finlandii podlegają takiemu samemu systemowi bodźców ekonomicznych, jak spółki fińskie. Spółki zagraniczne mają pełno prawo swobodnego wycofania zysków i kapitałów za granicę.

Urząd Patentów i Rejestracji National Board of Patents and Registration Patentti- ja rekisterihallitus Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki tel + 358 (0)9 693 9500 Fax 69395328, http://www.prh.fi