Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzewodnik po rynku

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

VAT na usługi budowlane

Podatek VAT na usługi budowlane Począwszy od 1 kwietnia 2011 roku zmianie ulega sposób naliczania podatku VAT na usługi budowlane. Od tej daty dla niektórych z usług budowlanych będzie miał zastosowanie tzw. mechanizm reverse charge, co oznacza, że dla niektórych usług budowlanych obowiązek zapłaty podatku VAT będzie spoczywał na kupującym, a nie jak dotychczas na sprzedawcy usługi. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Rynek budownictwa mieszkaniowego, budownictwa użyteczności publicznej i stola...

1. Wielkość rynku mieszkaniowego w Finlandii Liczba mieszkań w Finlandii przekracza obecnie 2,7 milionów. Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny Finlandii wynika, że pod koniec 2008 roku łączna liczba mieszkań wynosiła 2 768 000. Od roku 1990 liczba mieszkań wzrosła o 558 000, co oznacza roczny wzrost średnio o 31 000 mieszkań. Jeszcze w latach 90. rocznie oddawano do użytku ok. 37 000 mieszkań, natomiast w ostatnim dziesięcioleciu ilość mieszkań oddawanych do użytku zmalała. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Główne akty prawne

Internetowy system informacji prawnej Finlex znajduje się pod adresem http://www.finlex.fi/. Baza zawiera opisy aktów prawnych oraz ujednolicone teksty ustaw często z przekładami na język angielski. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Ważne instytucje

Ważne instytucje Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Nabywanie i wynajem nieruchomości

Ustawodawstwo fińskie zasadniczo nie przewiduje ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Pewne ograniczenia dotyczą jedynie nieruchomości o charakterze wypoczynkowym i rekreacyjnym oraz położonych w rejonie przygranicznym. Cudzoziemcy - zarówno osoby fizyczne jak i prawne, a także fińskie osoby prawne kontrolowane przez podmioty zagraniczne - którzy chcą nabyć taką nieruchomość, muszą uzyskać zezwolenie terytorialnego Ośrodka Ochrony Środowiska Prowincji. Ograniczenia te nie odnoszą się do pozostałych nieruchomości. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Wywiadownie handlowe

Rejestr Handlowy podmiotów gospodarczych prowadzi Urząd Patentów i Rejestracji. Na stronach http://www.virre.fi można uzyskać informacje czy firma rzeczywiście została zarejestrowana Finlandii. Są to jedynie dane rejestrowe. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Targi i Wystawy, Plan Działalności Promocyjnej w 2017 r.

Informacje o organizowanych targach i wystawach, centrach wystawienniczych i działalności promocyjnej w 2017 r. Dodał : Maciej Czerniakiewicz | 11.01.2017 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Podstawowe kwestie prawne dot. kontraktów handlowych, odzyskiwanie należności

W Finlandii nie ma obowiązku zawierania umów - kontraktów, ale w interesie obu partnerów jest zawieranie pisemnej umowy - kontraktu. Firmy fińskie na ogół regulują swoje należności w terminie, ale WPHiI Helsinki miał do czynienia z kilkoma przypadkami niesolidnych partnerów fińskich. Dochodzenie swoich praw bez umowy określającej dokładnie np. warunki dostawy i płatności jest utrudnione. Warunki dostawy są sprawą umowną zależną od obu stron. Przy zawieraniu większych umów zalecany jest kontakt z prawnikiem. Fińska Federacja Przemysłu Technologicznego sprzedaje Warunki dostaw w różnych dziedzinach, mające na celu pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w zawarciu kontraktu i stanowiące oczywiście jedną z alternatyw dla zainteresowanych stron. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Dostęp do rynku

SOLVIT jest systemem nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych, na jakie napotykają uczestnicy Rynku Wewnętrznego, a wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w Państwach Członkowskich (jak również w Islandii, Lichtenstein, Norwegii). Jeśli uznasz, że w wyniku niezgodnego z regułami Rynku Wewnętrznego działania administracji jednego z Państw Członkowskich, zanegowano Twoje prawo do osiedlenia się, podjęcia nauki, pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium jednego z Państw Unii Europejskiej, skontaktuj się z Centrum Koordynacyjnym SOLVIT, Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych MGiP adres emailowy mailto:solvit@mg.gov.pl Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Dostęp do rynku dla państw spoza obszaru EOG

Przedsiębiorstwo zagraniczne spoza obszaru EOG, przy rejestracji oddziału lub przedstawicielstwa na terenie Finlandii musi posiadać specjalne zezwolenie Urzędu ds. Patentów i Rejestracji na prowadzenie działalności. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe składane są w języku fińskim lub szwedzkim, a załączone wymagane dokumenty np. założycielskie winny być uwierzytelnionym tłumaczeniem na język fiński lub szwedzki. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

System świadczeń społecznych

Zabezpieczenie socjalne – zasiłek dla bezrobotnych Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Pośrednictwo w zatrudnieniu

1. Zatrudnienie za pośrednictwem EURES Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Finlandii mogą skorzystać z bezpłatnych usług pośrednictwa pracy oferowanych przez sieć EURES. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie http://www.eures.praca.gov.pl/ lub poprzez bezpośredni kontakt z doradcą EURES w Polsce we właściwym urzędzie pracy. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Pracownicy delegowani w Finlandii/podwykonawstwo

Pracownicy delegowani w Finlandii Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Podejmowanie pracy w Finlandii

Rejestracja firm zagranicznych w Finlandii, podatek źródłowy Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Indywidualna działalność gospodarcza w Finlandii

Obywatel Polski może swobodnie prowadzić indywidualną działalność gospodarczą w Finlandii pod warunkiem, że zarejestruje swoją działalność u odpowiednich władz, tj. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

System finansowy

Bank Finlandii jest centralnym bankiem Finlandii, członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Eurosystemu, zrzeszającego państwa, które wprowadziły wspólną walutę euro. Strategie Banku Finlandii uwzględniają cele narodowe jak i cele Eurosystemu. Wśród nich do najważniejszych należy stabilizacja cen w strefie euro. Aby osiągnąć ten cel, Bank Finlandii uczestniczy w przygotowywaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego jak również w implementacji tych postanowień na gruncie narodowym. Bank Finlandii jest także odpowiedzialny za monitorowanie rynków finansowych, przygotowywanie statystyk, operacje bankowe, podaż pieniądza i zapobieganie kryzysów finansowych. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Ochrona własności przemysłowej

W Finlandii istnieje rozbudowany system ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, który regulowany jest przez Urząd Patentów i Rejestracji http://www.prh.fi/en.html i specjalne akty prawne. Prawa własności intelektualnej dzielą się na prawa autorskie i na prawa własności przemysłowej. Do tych ostatnich należą: patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, ochrona przeciwko nieuczciwym praktykom w biznesie i inne węższe kategorie. Większość praw własności intelektualnej regulowana jest na szczeblu międzynarodowym. Regulacje prawne na szczeblu krajowym zawarte są w następujących aktach prawnych: Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych

Firmy zagraniczne mogą otrzymać takie samo wsparcie ze środków publicznych do jakiego uprawnione są firmy fińskie. Wsparcie może zostać udzielone w formie grantów, pożyczek, ulg podatkowych, udziału w kapitale akcyjnym, poręczeń i gwarancji lub szkoleń pracowników. Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

zdjęcie domyślne

Zamówienia publiczne

Kwestia zamówień publicznych i towarzyszących regulacji prawnych należy do kompetencji Ministerstwa Spraw Gospodarczych i Zatrudnienia i regulowana jest przez Ustawę o Zamówieniach Publicznych. Do obowiązków Ministerstwa należy między innymi udział w procesie decyzyjnym dotyczącym zamówień publicznych w organach Unii Europejskiej i WTO. Dodał : Magdalena Półtorak | 16.01.2017 Finlandia,Finland, zamówienia publiczne, przetargi

zdjęcie domyślne

Stopień regulacji rynku

Według Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta) z dnia 27.9.1919/122 z późn. zmianami, działalność gospodarczą określoną postanowieniami ustawy prowadzić mogą następujące podmioty: Dodał : Łukasz Chrzanowski | 25.12.2015 Finlandia,Finland

Poprzednia
z 2

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Okna PCV

Na początek Wybór okien do domu jest niezwykle ważny nie tylko ze względu na estetykę i...
Polska - Toruń 2021-11-24 Dodał: Helan Paczek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

DJ na wesele Toruń

DJ konferansjer na wesele – jak go wybrać? Każdy, kto organizuje wesele, ma na celu to, ...
Polska - Toruń 2021-11-23 Dodał: Jolanta Borkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Okna Toruń

Okna energooszczędne Podstwową korzyścią budownictwa pasywnego jest skuteczna energooszczędnoś...
Polska - Toruń 2021-11-23 Dodał: Jolanta Borkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert