Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRaport OECD dotyczący polityki innowacji: Finlandia 2017

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Magdalena Półtorak | 2017-06-14 15:23:03
innowacyjność, finlandia , oecd, raport

W dniu 9 czerwca 2017 r. OECD opublikowała dokument pod nazwą „Raport OECD dotyczący polityki innowacji: Finlandia 2017” („Suomen innovaatiopolitiikan OECD-arviointi 2017”)

Raport OECD przedstawia rekomendacje dotyczące zwiększenia produktywności, odnowy gospodarki, rozwoju kompetencji oraz poprawy efektywności prowadzonych badań w Finlandii [wersja angielska dostępna pod adresem: http://www.oecd.org/sti/inno/oecdreviewsofinnovationpolicy.htm]. Przygotowanie ww. dokumentu zostało zlecone OECD przez fińskie Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia oraz fińskie Ministerstwo Edukacji i Kultury w celu uzyskania międzynarodowego i niezależnego przeglądu obecnego stanu fińskiej polityki innowacji oraz zdiagnozowania ewentualnych działań reformatorskich, których wymaga fiński system badań oraz innowacji.

Przedmiotem ww. opracowania była ocena polityki innowacji w Finlandii w następujących aspektach, tj.:

• trendy gospodarcze i międzynarodowe porównanie zdolności innowacyjnych;

• warunki ramowe dla innowacji (stabilność makroekonomiczna, przepisy, konkurencja, otwartość na arenie międzynarodowej itp.);

• rola innowacyjności w rozwoju gospodarczym;

• zasoby ludzkie w nauce i technologii;

• promowanie badań i rozwoju oraz innowacji w przedsiębiorstwach;

• rola uniwersytetów i publicznych instytutów badawczych, powiązania między przemysłem a środowiskiem akademickim;

• infrastruktura wiedzy;

• zarządzanie systemem innowacji.

Odnosząc się do oceny gospodarki Finlandii przez pryzmat polityki innowacji OECD odnotowała, że jednym z zasadniczych wyzwań dla Finlandii jest przekształcenie wiedzy, efektów prowadzonych badań oraz nowych technologii i pomysłów w nowe produkty oraz innowacje na rynkach światowych. OECD zarekomendowała, aby Finlandia poprawiała ukierunkowanie oraz skutki polityki w zakresie badań i innowacji. Zauważona została także potrzeba dodatkowego finansowania badań mających znaczenie dla biznesu i przemysłu, a także istnienia bliższego współdziałania między instytucjami szkolnictwa wyższego, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorstwami. Nadto, podkreślono, aby Finlandia miała ciągle na uwadze zarówno jakość jak i ilość własnych inwestycji w innowacje.

OECD zaleciła, aby Finlandii opracowała nowe, strategiczne partnerstwa publiczno-prywatne oraz zwiększyła finansowanie dla spółki VTT Centrum Techniczne Finlandii Ltd. (VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.), która jest wiodącym podmiotem z zakresu badań i innowacji w krajach nordyckich. Jednocześnie podkreślano, że internacjonalizacja działalności badawczej i innowacyjnej wymaga większej ilości inwestycji.

Kolejna z rekomendacji przedstawionych Finlandii przez OECD dotyczyła wzmocnienia przez Finlandię dywersyfikacji gospodarki poprzez nadanie priorytetu bardziej radykalnym projektom innowacyjnym, które mogą prowadzić do wykreowania nowych produktów i usług o wysokiej wartości dodanej.

OECD zaakcentowała także konieczność udziału MŚP w fińskich badaniach naukowych i innowacji wskazując, iż można to osiągnąć na przykład poprzez promowanie współpracy między MŚP, a dużymi przedsiębiorstwami.

Natomiast odnosząc się do systemu edukacji w Finlandii, OECD zarekomendowała, aby Finlandia stworzyła instrumenty zachęcające instytucje edukacyjne do określenia bieżących potrzeb edukacyjnych w zmieniającym się świecie oraz do zmiany swoich programów (kierunków) nauczania stosownie do nowo ustalonych potrzeb. Podkreślona została przy tym konieczność dostosowania zdobywanych w trakcie edukacji umiejętności do wymogów życia zawodowego. OECD zwróciła uwagę, aby Finlandia wprowadziła ułatwienia umożliwiające studentom zmianę programów (kierunków) oraz uczelni.

OECD zaleciła Finlandii podejmowanie działań zachęcających instytucje edukacyjne do „defragmentacji” i zwiększania specjalizacji (zarówno w samych instytucjach edukacyjnych jak i między nimi) w celu poprawy jakość edukacji oraz badań naukowych. Według OECD powinny zostać zakończone reformy zarządzania w sektorze badań i szkolnictwa wyższego, a także utworzone większe jednostki zajmujące się tą problematyką oraz centra doskonałości.

Powyższa publikacja OECD spotkała się z pozytywnym odbiorem władz fińskich, które zwracają uwagę, iż daje ona dodatkowe wsparcie władzom fińskim w odniesieniu do działań podejmowanych w zakresie realizacji polityki innowacji.

 

[Źródło: http://tem.fi/en/article/-/asset_publisher/oecd-suosittelee-tutkimus-ja-innovaatiotoimintaa-on-kehitettava-kokonaisuutena]

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Współpraca z biurem rachunkowym Toruń

Czy warto zdecydować się na współpracę z biurem rachunkowym? Biuro rachunkowe Toruń Plusów nawi...
Polska - Toruń 2021-09-14 Dodał: Anna Szewczyk Zdrowie i medycyna, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe, Wydawnictwa Zobacz ofertę

Profesjonalna księgowość dla firm Grajewo

Biuro rachunkowe Grajewo Profesjonalna obsługa księgowa dla Twojej firmy Posiadanie firmy łączy...
Polska - GRAJEWO 2021-09-14 Dodał: Anna Jankowska Zdrowie i medycyna, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe, Media i reklama Zobacz ofertę

Integracja z systemem enova365 – wdrażanie nowoczesnego systemu ERP

Wdrożenia systemu enova365 –Blacksoft -partner enova Toruń Jeżeli szukasz możliwości automatyzac...
Polska - Toruń 2021-03-09 Dodał: Michał Szewczyk Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Media i reklama Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert