Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuVAT

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-10 13:37:04
finlandia, podatek, vat

Stawka podstawowa VAT w Finlandii wynosi 24 proc., obowiązują też dwie stawki zredukowane.

 

Finlandia w 1994 roku przyjęła uregulowania dotyczące podatku od towarów i usług (VAT) zgodne z tymi, jakie obowiązywały w Unii Europejskiej. Wyjątek to wyłączenie z obszaru podatkowego UE Wysp Alandzkich. Jednak w obrocie wewnętrznym między Wyspami Alandzkimi i pozostałą częścią Finlandii obowiązują te same fińskie przepisy dotyczące VAT. Tylko w stosunku do pozostałych członków UE Wyspy traktowane są jako terytorium w kraju trzecim.

Stawka podstawowa podatku VAT wynosi 24 proc. Obowiązują także dwie stawki zredukowane, które dotyczą następujących towarów i usług:

 • 14 proc. na artykuły spożywcze, z wyłączeniem żywych zwierząt, usług gastronomicznych, wody pitnej, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych
 • 10 proc. na lekarstwa, książki, spektakle kinowe, przewóz pasażerów, hotele i inne usługi mieszkaniowe, opłaty za wstęp (teatry, cyrki, przedstawienia muzyczne i taneczne, imprezy sportowe, ogrody zoologiczne, muzea i inne tego typu imprezy i instytucje).

Podatek jest liczony dla podmiotów i osób prawnych podlegających opodatkowaniu, których obrót roczny przekracza 8500 euro.

Limit zwolnień podatkowych nie obejmuje samorządów i obcokrajowców, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania w Finlandii.

 

 

Zwolnieniom z VAT podlegają:

 • usługi medyczne i służba zdrowia
 • usługi opieki społecznej
 • usługi oświatowe, które świadczone są zgodnie z obowiązującym prawem lub są subsydiowane przez państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • usługi finansowe i transakcje dotyczące papierów wartościowych (z wyłączeniem konsultacji i usług depozytowych)
 • usługi ubezpieczeniowe i brokerskie, także świadczone przez agentów
 • dzieła sztuki wizualnej
 • loterie i gry pieniężne
 • honoraria artystów, sportowców
 • niektóre transakcje dokonane przez niewidomych
 • tłumaczenia dla osób niesłyszących
 • nieruchomości
 • usługi cmentarne świadczone przez cmentarze publiczne
 • jagody i inne owoce leśne oraz grzyby nie uprawiane, sprzedawane przez zbieraczy.

Zagraniczny podmiot gospodarczy, który w Finlandii nie jest zobowiązany do odprowadzania podatku od sprzedaży i który nie posiada stałej siedziby w Finlandii, może uzyskać zwrot VAT za kupione w Finlandii towary i usługi. Również podatek pobierany przy wwozie towarów do Finlandii może zostać zwrócony.

Warunkiem uzyskania zwrotu jest to, że zakup w Finlandii wiąże się z prowadzoną przez podmiot działalnością gospodarczą za granicą, na obszarze UE albo poza nią. Procedura zwrotu VAT jest taka sama bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Prawo do otrzymania zwrotu nie opiera się na zasadzie wzajemności, czyli dotyczy również przedsiębiorstw tych państw, w których system zwrotu VAT nie został wprowadzony. Zwrotowi podlegają m.in.:

 • usługi konferencyjne
 • próbki towarów
 • usługi wystawiennicze i targowe
 • usługi szkoleniowe
 • artykuły biurowe
 • usługi kserograficzne
 • mapy
 • literatura zawodowa
 • usługi hotelowe i przewozowe w Finlandii
 • paliwa płynne i smary
 • usługi serwisowe i naprawcze
 • części zamienne
 • wynajem samochodów
 • usługi parkingowe.


 

Zwrot VAT-u:

 

Zwrot tego podatku przysługuje wówczas, gdy:

 1. zakup wiąże się z taką działalnością podmiotu prowadzoną za granicą, która - gdyby była prowadzona w Finlandii, podlegałaby procedurze pobierania VAT
 2. zakup wiąże się z taką działalnością podmiotu prowadzoną za granicą, która - gdyby była prowadzona w Finlandii, upoważniałaby do zwrotu określonego w Ustawie o podatku VAT
 3. zakup wiąże się z taką działalnością podmiotu zagranicznego w Finlandii w zakresie sprzedaży towarów i usług, w której stroną podlegającą opodatkowaniu jest nabywca (tzw. odwrócony obowiązek podatkowy). Odwrócony obowiązek podatkowy stosuje się wtedy, gdy sprzedawcą jest podmiot zagraniczny nieposiadający stałej siedziby w Finlandii, który nie znajduje się w rejestrze płatników VAT. Prawo do zwrotu podatku VAT przysługuje również wówczas, gdy nabywcą jest Skarb Państwa.

Nie za wszystkie zakupy przysługuje zwrot VAT. Zwrotu nie otrzyma przedsiębiorca za:

 • towary i usługi zakupione do prywatnego użytku podmiotu gospodarczego lub jego personelu
 • zakupy w celach reprezentacyjnych, m.in. rachunki z restauracji, upominki handlowe itp.
 • samochody osobowe oraz towary i usługi związane z użytkowaniem samochodu (paliwo, smary, serwis, naprawy, części zamienne), o ile pojazd nie jest użytkowany wyłącznie w celach uprawniających do otrzymania zwrotu (użytek wyłącznie w celach służbowych)
 • towary i usługi nabywane z przeznaczeniem dla podróżnych przez organizatorów wycieczek od innych podmiotów gospodarczych
 • koszty związane ze sprzedażą złota na cele inwestycyjne po cenie nie opodatkowanej.

 

W przypadku sprzedaży przez biura podróży we własnym imieniu zakupionych usług operatorskich stosowany jest „podatek od marży" (margin tax scheme) naliczany od prowizji. Stosuje się go wyłącznie do usług kupionych przez operatora od innego podmiotu podlegającego opodatkowaniu. Nie jest pobierany od usług świadczonych przez samego operatora (podlegają one powszechnej procedurze podatkowej). Jeżeli sprzedawana usługa składa się z usług własnych i kupionych, to podatkowi od marży podlega tylko usługa kupiona.

Podatek od marży stosuje się do sprzedaży usług wewnątrz całej Wspólnoty Europejskiej. Sprzedaż usług kupionych spoza Unii Europejskiej i sprzedawanych w imieniu własnym kupującego nie jest opodatkowana.

 

 

 

E-usługi

 

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje pecjalny system rozliczania podatku VAT na usługi świadczone drogą elektroniczną. Dotyczy on płatników VAT z siedzibą zarówno w UE, jak i poza jej granicami. System obejmuje firmy, które świadczą usługi telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne oraz elektroniczne podmiotom innym niż przedsiębiorstwa, czyli np. konsumentom indywidualnym. Kraj sprzedaży usług ustalany jest w takim przypadku zgodnie z miejscem zamieszkania lub pobytu nabywcy, lub jego siedzibą. Sprzedający ma wówczas obowiązek rejestracji jako płatnik VAT w kraju kupującego. Sprzedawca może zarejestrować się w specjalnym systemie rozliczania podatku VAT. Może on zarządzać wszystkimi swoimi zobowiązaniami rejestracyjnymi, zgłoszeniowymi i płatniczymi związanymi z podatkiem VAT na wszystkie kraje UE za pomocą elektronicznego systemu obsługi w swoim kraju identyfikacyjnym. Krajem identyfikacyjnym sprzedawcy jest państwo UE, w którym znajduje się siedziba firmy bądź stały oddział danej firmy, lub kraj, który został wskazany jako kraj identyfikacyjny przez sprzedawcę spoza UE. Np.  krajem identyfikacyjnym fińskiej firmy będzie zawsze Finlandia.

Do skorzystania z systemu niezbędne jest to, by nabywca usług był rezydentem UE. Nowy system nie jest obowiązkowy. Jeżeli sprzedawca nie chce z niego korzystać, ma obowiązek zarejestrować się jako płatnik VAT we wszystkich kraj UE, w których sprzedaje usługi podmiotom innym niż inne przedsiębiorstwa.